standard-title Ziek melden

Ziek melden

werknemer

Ziek melden

Ziek melden voor aanvang van uw werktijd: bij Nextpayroll en bij de opdrachtgever waar u werkzaamheden verricht. 
Het telefoonnummer van Nextpayroll is: 076 711 07 30. 
In geval van ziekte, volg het verzuimprotocol van Nextpayroll. Heeft u vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Let op:
  • Verblijft u tijdens uw ziekteperiode op een ander adres dan uw huisadres? Geef dit dan direct door aan Nextpayroll.
  • Ziek tijdens uw vakantie? Meld dit direct bij Nextpayroll en geef uw vakantieadres door. Als u in het buitenland verblijft, moet u een arts raadplegen. Bij terugkomst moet u een medische verklaring overleggen met daarin de duur en aard van de ziekte.
  • Na uw ziekmelding dient u thuis te blijven, zodat Nextpayroll uw ziekmelding kan controleren. Het is toegestaan uw huisadres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts.   
Beter melden

Zodra u beter bent, meld dit direct bij Nextpayroll en bij de opdrachtgever. Het telefoonnummer van Nextpayroll is: 076 711 07 30.

Loon bij ziekte

U ontvangt op de eerste dag waarop u wegens ziekte niet heeft kunnen werken, de zogenaamde wachtdag, geen loon. Conform de ABU CAO krijgt u maximaal twee jaar loon doorbetaald. De hoogte van de uitkering is als volgt:

  • 1e jaar: 91% van het geldende loon
  • 2e jaar: 80% van het geldende loon
Verzuimprotocol

Klik hier voor het verzuimprotocol.