standard-title Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

werknemer

Loading…

Nextpayroll

Sinds 2019 onderdeel van Brisker Group

Nextpayroll is sinds 2019 onderdeel van de Brisker Group; moedermaatschappij van de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts. Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Nextpayroll niet langer zelfstandig gevoerd worden. 

Let op: de informatie op deze website is niet meer up-to-date. Op de websites van de andere Brisker-labels vindt u geüpdatete informatie over de dienstverlening. 

Intermediairs

Opdrachtgevers

Kennismigranten

Indien uw vraag hieronder niet staat vermeld, klik hier om u vraag te stellen.

Salaris

Wanneer krijg ik mijn salaris overgemaakt?

Het salaris wordt wekelijks of 4-wekelijks overgemaakt, afhankelijk van de afspraak met de opdrachtgever. Aan het eind van de week is het salaris bijgeschreven op uw bankrekeningnummer.

Waarom is mijn salaris niet overgemaakt?

Dit heeft te maken met het ontbreken van gegevens: zoals kopie identiteitsbewijs of er zijn geen uren aangeleverd.

Het aantal verloonde uren klopt niet met hetgeen ik gewerkt hebt, bij wie dien ik dit te melden?

U kunt bij een verschil tussen de gewerkte en verloonde uren contact opnemen met Nextpayroll via de mail (info@nextpayroll.nl) of telefoon (076 711 07 30).

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

In juni wordt uw saldo aan vakantiegeld uitbetaald conform de ABU CAO.

Wat houdt de loonheffingskorting in en welke keuze dien ik te maken?

De loonheffingskorting betekent dat u een korting op de in te houden loonheffing op uw salaris krijgt. U kunt slechts bij één werkgever de loonheffingskorting toepassen, zodat u geadviseerd wordt om de loonheffingskorting daar toe te passen waar u het meest verdient, indien u bij meerdere werkgevers in dienst bent. Bent u alleen in loondienst bij Nextpayroll, dan kunt u de loonheffingskorting toepassen.

Loonstrook

Waar kan ik mijn loonstrook terugvinden?

Uw loonstrook kunt u online raadplegen, met uw persoonlijke inlogcode, via het portaal op de website.

Hoe vaak krijg ik een loonstrook?

De loonstrook wordt wekelijks of 4-wekelijks aangemaakt en gemaild naar u. Daarnaast is de loonstrook altijd te raadplegen via uw persoonlijke portaal.

Contracten

Ik heb een vraag over eventuele contractverlenging. Welke actie dien ik te ondernemen?

U kunt Nextpayroll hierover mailen (info@nextpayroll.nl) of bellen (076 711 07 30).

Vakantie

Hoe vraag ik vakantiedagen aan?

U kunt vrije dagen aanvragen bij de opdrachtgever waarbij u werkzaamheden verricht, die de verlofuren digitaal aan ons doorgeeft. Indien u zelf urenbriefjes kunt invoeren, kunt u zelf de op te nemen verlofuren invullen.

Waar kan ik zien wat mijn saldo aan vakantiedagen is?

U kunt op uw laatste loonstrook uw saldo aan verlofuren raadplegen. Het saldo van ‘vak. uren’ en ‘bw verlof’ bij elkaar opgeteld geeft aan hoeveel verlofuren u in totaal heeft opgebouwd.

Pensioen

Onder welke pensioenregeling val ik en wat zijn de voorwaarden hiervan?

Indien u 21 jaar of ouder bent en u tenminste 26 weken in 1 jaar volgens de ABU CAO heeft gewerkt, dan neemt u deel aan de pensioenregeling StiPP. Meer informatie kunt u terugvinden op www.stippensioen.nl.

Ziekte

Waar kan ik mij ziek melden?

U dient zich voor aanvang van uw werktijd ziek te melden bij zowel Nextpayroll als de opdrachtgever waarbij u werkzaamheden verricht. In geval van ziekte, volgt u het verzuimprotocol van Nextpayroll. Zodra u beter bent, meldt dit direct bij Nextpayroll en opdrachtgever.

Waarom krijg ik niet 100% doorbetaald bij ziekte?

Conform de ABU CAO krijgt u maximaal twee jaar loon doorbetaald. De hoogte van de uitkering is het 1e jaar 91% van het geldende loon en voor het 2e jaar 80% van het geldende loon.

Identificatieplicht

Wat houdt de identificatieplicht in en wat betekent dit voor mij?

Iedere werknemer in Nederland dient zich op zijn werkplek te kunnen identificeren. Om deze reden dient u altijd een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar uw werk. Dit is een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Beste bezoeker,

Al geruime tijd is Nextpayroll onderdeel van Brisker Group. Brisker Group is de naam van de moedermaatschappij waar de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts onder vallen. Samen zijn wij de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Brisker Group kan ieder type ondernemer helpen met elk arbeidsvraagstuk.

Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Nextpayroll niet langer zelfstandig gevoerd worden. Onze bedrijfsnaam verandert, maar onze dienstverlening aan u blijft zoals u die van ons gewend bent. Voortaan valt onze dienstverlening onder één van de andere Brisker-labels.

+ Voor intermediairs

Pay for People - de HR-dienstverlener voor intermediairs

Inloggen Pay4meBezoek de website
+ Voor opdrachtgevers en freelancers

Tentoo - de HR-dienstverlener voor opdrachtgevers

Inloggen Pay4meBezoek de website

Per 1 januari 2021 is de website van Nextpayroll niet meer bereikbaar.