standard-title Salarisinformatie en arbeidsvoorwaarden

Salarisinformatie en arbeidsvoorwaarden

werknemer

Salarisbetaling

Nextpayroll betaalt uw salaris per week of 4 weken, afhankelijk van de afspraak met de opdrachtgever.

De verwerking van de uren (van de week ervoor) vindt op dinsdag plaats. Het salaris is vervolgens op het einde van de week bijgeschreven op uw rekening. Bijvoorbeeld: de uren van week 1 worden op dinsdag in week 2 verwerkt en het salaris staat eind week 2 op uw rekening. Indien een 4-wekelijkse uitbetalingsperiode is afgesproken, dan vindt de verwerking van de uren plaats in de eerste week na het einde van de 4-wekelijkse periode. Bijvoorbeeld de uren van week 1 t/m 4 worden op dinsdag in week 5 verwerkt en het salaris staat eind week 5 op uw rekening.

Online uren en declaraties invoeren

Afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever inzake urenverwerking, kunt u eventueel in uw persoonlijke portaal de gewerkte uren invullen. Tevens kunt u dan eventuele declaraties online invoeren en uploaden. Voor kilometerdeclaraties geldt dat deze enkel kunnen worden verwerkt indien wij een ingevulde kilometerregistratie van u ontvangen. Kik hier voor het formulier. 

Loonstrook

Uw loonstrook wordt gemaild en kunt u tevens online raadplegen, met uw persoonlijke inlogcode. Op uw loonstrook staat het uitbetaalde salaris, opgebouwde reserveringen en de bedragen die zijn ingehouden voor loonheffing en premies. Klik hier voor meer uitleg over de loonstrook.

Jaaropgave

Uw jaaropgave wordt gemaild en kunt u tevens online raadplegen, met uw persoonlijke inlogcode. Uiterlijk in februari is de jaaropgave beschikbaar. 

Aanvragen vrije dagen

U kunt vrije dagen aanvragen bij de opdrachtgever waar u de werkzaamheden verricht. De opdrachtgever geeft vervolgens de verlofuren digitaal aan ons door. Indien u zelf urenbriefjes invoert, kunt u daarin de op te nemen verlofuren invullen.
U kunt op uw laatste loonstrook uw saldo aan verlofuren raadplegen. Het saldo van ‘vak. uren’ en ‘bw verlof’ bij elkaar opgeteld geeft aan hoeveel verlofuren u in totaal heeft opgebouwd.  

Arbeidsvoorwaarden

Nextpayroll past voor haar werknemers de ABU CAO voor Uitzendkrachten toe. 
In de ABU CAO zijn uw arbeidsvoorwaarden opgenomen. 

Klik hier om de Nederlandse versie in te zien.
Klik hier om de Engelse versie in te zien.
Klik hier om de Poolse versie in te zien.

Pensioenregeling

Indien u 21 jaar of ouder bent en u heeft tenminste 26 weken in 1 jaar volgens de ABU CAO gewerkt dan neemt u deel aan de pensioenregeling StiPP