standard-title Algemene informatie

Algemene informatie

werknemer

Wat is payroll?

Steeds meer mensen werken via een payrollorganisatie. Maar wat betekent het voor u als u via Nextpayroll gaat werken?

U komt bij ons in loondienst, waarbij u gaat werken voor een opdrachtgever van ons. Wij zijn uw juridische werkgever, zorgen voor uw arbeidsovereenkomst en betalen uw salaris. Voor vragen over uw arbeidsovereenkomst, loonstrook, opgebouwde vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen, scholing, jaaropgave, et cetera kunt u altijd contact met ons opnemen. Uw leidinggevende bij het bedrijf waar u te werk bent gesteld, is uw aanspreekpunt voor bijvoorbeeld arbeidstijden, werkinstructies of salarisbesprekingen. 

Nextpayroll zorgt voor:
  • Uw arbeidsovereenkomst
  • Tijdige en correcte salarisbetaling
  • Uitkering van vakantiedagen en vakantiegeld
  • Loondoorbetaling bij ziekte
  • Afdracht van sociale premies, loonheffing en pensioen
  • Loonstroken en jaaropgaven
  • Online toegang voor ureninvoer, loonstroken, vakantiedagentegoed en jaaropgaven
  • Begeleiding bij ziekte conform de Wet verbetering poortwachter, inclusief inschakelen arbodienst
  • Beantwoorden van uw vragen over bijvoorbeeld contract- en salariszaken

Kortom: voor u is alles goed en professioneel geregeld!