standard-title Algemene informatie

Algemene informatie

Intermediair

Loading…

Nextpayroll

Sinds 2019 onderdeel van Brisker Group

Nextpayroll is sinds 2019 onderdeel van de Brisker Group; moedermaatschappij van de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts. Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Nextpayroll niet langer zelfstandig gevoerd worden. 

Let op: de informatie op deze website is niet meer up-to-date. Op de websites van de andere Brisker-labels vindt u geüpdatete informatie over de dienstverlening. 

Intermediairs

Opdrachtgevers

Kennismigranten

Nextpayroll: uw backoffice specialist

Nextpayroll verzorgt de volledige backoffice voor intermediairs: uitzendbureaus, werving & selectiebureaus en detacheringsbureaus. Wij nemen medewerkers in dienst en zijn juridisch werkgever. De salaris- en personeelsadministratie, het ziekterisico en de administratieve rompslomp inclusief alle afdrachten en aangiften liggen bij ons. Tevens zijn we verantwoordelijk voor doorbetaling en begeleiding bij ziekte. Kortom: u kunt zich volledig richten op de werving & selectie en plaatsing van medewerkers.

Uw eigen ‘Merk’ wordt volledig uitgedragen: Nextpayroll kan dit als enige in Nederland en is op dit gebied absolute koploper!

Nextpayroll is koploper en de enige backoffice specialist die uw ‘Merk’ volledig integreert in uw eigen internetportaal. Zowel u, uw opdrachtgevers als de medewerkers loggen in via uw eigen internetportaal. Tevens worden alle documenten zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, opdrachtbevestigingen en bijlagen in uw huisstijl opgemaakt. Uw eigen ‘Merk’ wordt volledig uitgedragen en is altijd herkenbaar in de markt. De bedrijfsvoering is volledig gedigitaliseerd en werkt zeer eenvoudig en efficiënt. Denk aan: aanmelden medewerkers, urenverantwoording, facturatie, et cetera. U heeft altijd beschikking over een volledig dashboard met alle relevante gegevens en kunt wanneer u wilt gegevens invoeren en raadplegen. Groot voordeel is dat relevante documenten (zoals bijvoorbeeld urenbriefjes, opdrachtbevestigingen, facturen, et cetera) digitaal worden opgeslagen en altijd beschikbaar zijn. 

Juridisch werkgeverschap ligt bij Nextpayroll
 • Nextpayroll neemt medewerkers in loondienst
 • Nextpayroll is juridisch werkgever en draagt het ziekterisico 
 • Instructies ten aanzien van veiligheid en huishoudelijke regels worden door u en/of uw opdrachtgever verzorgd
 • De dagelijkse aansturing (leiding en toezicht) ligt bij uw opdrachtgever 
Personeels- en salarisadministratie 
  Nextpayroll is als juridisch werkgever verantwoordelijk voor de complete personeels- en salarisadministratie, inclusief ziekterisico en opvolging van het ziekteverzuim. Nextpayroll zorgt voor:

 • Het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de medewerker 
 • Tijdige en correcte salarisbetalingen 
 • Uitkering van vakantiegeld, vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim 
 • Uitvoeren loonbeslagen 
 • Loondoorbetaling bij ziekte 
 • Ziektebegeleiding en opvolging van ziek- en herstelmeldingen: volledige uitvoering Wet verbetering poortwachter
 • Afdracht van sociale premies, loonbelasting en BTW (conform SNA keurmerk en NEN 4400-1) 
 • Pensioen 
 • Loonstroken en jaaropgaven 
 • Contacten met Belastingdienst en UWV 
Optimale flexibiliteit door toepassen van de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nextpayroll is ABU lid en hanteert de ABU CAO voor Uitzendkrachten, waardoor optimale flexibiliteit voor uw opdrachtgevers bestaat (door fasensysteem ABU CAO flexibele arbeidscontracten) en goede voorwaarden voor de medewerkers. De uurlonen en toeslagen worden toegepast, zoals deze gelden bij uw opdrachtgever (conform inlenersbeloning artikel 19 van de ABU CAO). 

  De inlenersbeloning is samengesteld uit de navolgende elementen, overeenkomstig de bepalingen, zoals die gelden bij uw opdrachtgever:

 • Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal
 • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan gecompenseerd worden in tijd en/of geld
 • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag
 • Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
 • Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie)
 • Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
Professionele helpdesk: HR en fiscale expertise

Nextpayroll fungeert als vraagbaak voor u en de werknemers ten aanzien van salarisvragen, HR vraagstukken, sociale en fiscale wetgeving en CAO’s. Tevens zorgt Nextpayroll voor juiste toepassing en tijdige communicatie van (aankomende) CAO- en wetswijzigingen. 
Vragen kunnen zowel telefonisch als per mail aan Nextpayroll worden gesteld en worden direct beantwoord. Bij vragen die niet direct kunnen worden beantwoord (vanwege bijvoorbeeld complexiteit), wordt altijd aangeven wanneer het antwoord volgt, zodanig dat meteen duidelijkheid bestaat bij u en uw opdrachtgevers.

Kwaliteitskeurmerk en certificeringen 
  Nextpayroll voldoet aan de strengste criteria en certificeringen waardoor uw opdrachtgevers gevrijwaard zijn van inlenersaansprakelijkheid, zoals:

 • ABU lidmaatschap 
 • SNA Keurmerk (registratie bij Stichting Normering Arbeid) 
 • NEN 4400-1 certificering 
 • VCU certificering 
 • G rekening NL95RABO0991008448 
 • Nextpayroll beschikt over actuele verklaringen ‘goed betalingsgedrag’ inzake premieafdrachten en BTW van de belastingdienst

Beste bezoeker,

Al geruime tijd is Nextpayroll onderdeel van Brisker Group. Brisker Group is de naam van de moedermaatschappij waar de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts onder vallen. Samen zijn wij de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Brisker Group kan ieder type ondernemer helpen met elk arbeidsvraagstuk.

Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Nextpayroll niet langer zelfstandig gevoerd worden. Onze bedrijfsnaam verandert, maar onze dienstverlening aan u blijft zoals u die van ons gewend bent. Voortaan valt onze dienstverlening onder één van de andere Brisker-labels.

+ Voor intermediairs

Pay for People - de HR-dienstverlener voor intermediairs

Inloggen Pay4meBezoek de website
+ Voor opdrachtgevers en freelancers

Tentoo - de HR-dienstverlener voor opdrachtgevers

Inloggen Pay4meBezoek de website

Per 1 januari 2021 is de website van Nextpayroll niet meer bereikbaar.