standard-title Voordelen

Voordelen

inlener

Nextpayroll is ABU lid en hanteert de ABU CAO voor Uitzendkrachten, waardoor optimale flexibiliteit voor u bestaat en goede voorwaarden voor de medewerkers.

Voordelen voor u:
  • Meer flexibiliteit door toepassen ABU CAO voor Uitzendkrachten 
  • Geen ziekterisico’s en stijging ZW Flex en WGA premie 
  • Geen administratieve rompslomp (o.a. personeels- en salarisadministratie en verplichtingen belastingdienst en UWV) 
  • Laag tarief (vergelijkbaar met uw eigen kostprijs) 
  • Kostenbesparing op externe inhuur (overzetten van uitzendkrachten naar Nextpayroll is uitstekend mogelijk en veel goedkoper voor u) 
  • U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, het is vooraf exact duidelijk wat de kosten zijn 
  • Online werkwijze via internetportaal: zeer eenvoudig en efficiënt 
  • Digitale urenbriefjes via internetportaal en App 
  • Helpdesk voor HR vraagstukken, CAO informatie en sociale en fiscale wetgeving 
  • Geen risico’s inzake inleners- c.q. ketenaansprakelijkheid: Nextpayroll voldoet aan de strengste criteria en certificeringen waardoor u gevrijwaard bent van inlenersaansprakelijkheid 

Kortom: Nextpayroll betekent arbeidsflexibiliteit voor u tegen lage kosten.