standard-title Algemene informatie

Algemene informatie

inlener

Loading…

Nextpayroll

Sinds 2019 onderdeel van Brisker Group

Nextpayroll is sinds 2019 onderdeel van de Brisker Group; moedermaatschappij van de labels Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts. Als volgende logische stap in de samenvoeging van deze organisaties zal de bedrijfsnaam Nextpayroll niet langer zelfstandig gevoerd worden. 

Let op: de informatie op deze website is niet meer up-to-date. Op de websites van de andere Brisker-labels vindt u geüpdatete informatie over de dienstverlening. 

Intermediairs

Opdrachtgevers

Kennismigranten

Wat is payroll?

Payroll via Nextpayroll houdt in dat wij medewerkers in loondienst nemen. De medewerkers worden vervolgens ter beschikking gesteld aan u. We zijn juridisch werkgever en verzorgen de volledige personeels- en loonadministratie. Hierdoor zijn de werkgeversrisico’s (zoals ziekte, WIA, ontslag) voor ons. U kunt zich volledig richten op uw corebusiness en weet vooraf precies wat de personeelskosten zijn (vooraf bepaald uurtarief). Tevens is het zo dat bij geen werk, u geen kosten heeft. Alleen de daadwerkelijke gewerkte uren worden gefactureerd. Ons tarief is erg voordelig door onze efficiënte online bedrijfsvoering. Tevens kunnen wij werknemers meer tijdelijke arbeidscontracten geven door het toepassen van de ABU CAO voor Uitzendkrachten. U heeft hierdoor optimale flexibiliteit en de medewerkers goede arbeidsvoorwaarden.

Nextpayroll zorgt voor:
 • Het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de werknemer (Nextpayroll is juridisch werkgever en hanteert de ABU CAO)
 • Tijdige en correcte salarisbetalingen
 • Uitkering van vakantiegeld en vakantiedagen
 • Loonbetaling bij ziekte
 • Ziektebegeleiding en opvolging van ziek- en herstelmeldingen
 • Aansluiting bij arbodienst en uitvoering Wet verbetering poortwachter
 • Afdracht van sociale premies, loonbelasting en pensioen (conform SNA keurmerk NEN 4400-1)
 • Loonstroken en jaaropgaven
 • Online toegang voor aanmelden van medewerkers
 • Online toegang tot urenbriefjes, opdrachtbevestigingen en facturen
 • Toepassing van CAO, wetswijzigingen en ondersteuning in HR vraagstukken, sociale en fiscale wetgeving
U zorgt zelf voor:
 • Werving & selectie van werknemers 
 • Salarisafspraken
 • Dagelijkse aansturing (leiding en toezicht)